Fundacja Budzenie Pasji

Naszą misją jest budzenie pasji u dzieci - pasji, czyli zamiłowania do historii, kultury i sztuki w duchu tradycyjnych wartości cywilizacji łacińskiej. Naszymi działaniami chcemy przyczyniać się do budowania silnych więzów społecznych i narodowych. \r\n\r\nCelem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: 1. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej \r\n2. Wspierania nauki, kultury, edukacji, oświaty i wychowania \r\n3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych \r\n4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych \r\n5. Rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

  • Rynek Podgórski
    30-518 Kraków