Fundacja Budzenie Pasji

Naszą misją jest budzenie pasji u dzieci - pasji, czyli zamiłowania do historii, kultury i sztuki w duchu tradycyjnych wartości cywilizacji łacińskiej. Naszymi działaniami chcemy przyczyniać się do budowania silnych więzów społecznych i narodowych. Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: 1. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2. Wspierania nauki, kultury, edukacji, oświaty i wychowania 3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 5. Rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.