Fundacja Orle Gniazdo

Fundacja powstała w 2009 roku jako przedsięwzięcie grupy osób od wielu lat aktywnych w sferze społecznej i publicznej. Cele Fundacji realizowane są poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, organizowanie koncertów, wystaw, konferencji i manifestacji patriotycznych. Ważnym ogniwem jest także współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, zwłaszcza w zakresie promowania patriotyzmu i kształtowania postaw obywatelskich. Misją Fundacji na którą kładziemy szczególny nacisk jest budowa aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie idei nowoczesnego patriotyzmu.W 2015 roku Fundacja zmienia nazwę na "Fundacja Orle Gniazdo".
Najbardziej znane inicjatywy współorganizowane i wspierane przez Fundację:
Festiwal Orle Gniazdo https://www.facebook.com/FestiwalOrleGniazdo
Śląskie Endorado i Marsz Powstańców Śląskich
https://www.facebook.com/events/1579428235661711/
Kampania Społeczna Kocham Polskę https://www.facebook.com/pages/Kampania-Społeczna-Kocham-Polskę/
Marsz Niepodległości https://www.facebook.com/Niepodleglosci.Marsz
Marsz Pamięć i Tożsamość
https://www.facebook.com/events/617418641635753/
Liczne inicjatywy lokalne ,wyjazdy integracyjne,rajdy górskie,imprezy promujące sportowy tryb życia oraz uczące pierwszej pomocy.
Prowadzimy również działalność proekologiczną i wspieramy zwierzaki.

  • Hubala
    43-100 Tychy