Fundacja Wspierania, Kreowania i Promocji Nowej Huty

Fundacja Promocji Nowej Huty Misja Wizja Celem jest stworzenie NOWEJ Nowej Huty. Szerzenie patriotyzmu lokalnego, poprzez jednoczenie organizacji społeczno – kulturalnych, może być „kołem napędowym” prężnego rozwoju dzielnic. Potencjał jest, ale tylko wspólne działania umożliwią realizację założeń. Nie oklaski są najważniejsze w podejmowanych działaniach czy małych sukcesach, lecz spokój ducha po dobrze wypełnionej misji. Szukać – pomysłów, szczęścia, spełnienia, spokoju, stabilizacji, harmonii, swojego miejsca, odpowiedzi, nadziei; Tworzyć – wizerunek, przestrzeń, strefę, punkt, pozycję, lokalizację, dostęp; Działać na rzecz – potrzebujących, biednych, wykluczonych społecznie, młodych, dojrzałych, seniorów, artystów, sportowców, robotników, przedsiębiorców, instytucji, szkół, przedszkoli, organizacji; Inspirować do – samorealizacji, przemyśleń, tworzenia własnych pomysłów; Realizować – przedsięwzięcia, projekty, eventy, imprezy, wydarzenia, szkolenia, konferencje, wyjazdy, spotkania, zabawy; Mobilizować do – zmiany, pracy, rozwoju, poprawy, edukacji, świadomości, zaradności, aktywności, spotkań, pomocy; Współpracować – razem, z innymi, samemu, niezależnie, bez uprzedzeń, w zgodzie z naturą; Wymagać od innych, dając od siebie ! Bo wszystko nam wolno, ale nie wszystko nam przystoi. Wizja Fundacji „Wizja to nie wszystko, trzeba ją połączyć z działaniem. Nie wystarczy wpatrywać się w schody – musimy wspinać się po ich stopniach” ~Vaclav Havel Każda dzielnica „z trudnościami”, dzięki aktywności i aktywizacji sił, ma zasoby do pokonania przeszkód, zarówno z perspektywy dorosłego, dziecka jak i młodzieży. Dając szanse na wspólne działanie i miejsce do realizacji założonych celów zawartych w statucie, tworzymy więcej – i możemy więcej. Wizja silnej, sprawnej i odpowiedzialnej organizacji napędza nas, by doskonalić się w każdej możliwej dziedzinie. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych, ale też wchodzimy im naprzeciw. Wieloma drogami zmierzamy do tego, by być rozpoznawalnym i cenionym partnerem do współpracy, poszerzamy grono odbiorców i sympatyków. Wartości – „Wszystko, co robimy, ma znaczenie.” ~Orson Scott Card Znać przeszłość, rozumieć teraźniejszość, przewidywać przyszłość.