Stowarzyszenie Homo Faber

Małe kroki, duże zmiany.

Homo Faber to jedyna lubelska organizacja pozarządowa, prowadząca działania edukacyjne i rzecznicze w zakresie szeroko rozumianych prawa człowieka. Zgodnie ze swoją misją: Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany, od 12 lat współpracuje z organizacjami i instytucjami publicznymi po to, żeby Lublin był miastem przyjaznym cudzoziemcom i cudzoziemkom, wolnym od dyskryminacji dla jego wszystkich mieszkańców i mieszkanek.

Oprowadza migrantów i migrantki po Lublinie, uczy języka polskiego. Organizacja rozdała ponad 10 000 Kapowników, czyli kalendarzy - informatorów dla migrantów i migrantek z podstawowymi informacjami o ich prawach i o mieście. Zabiera dzieci z małych miejscowości na wycieczki, dzięki którym poznają Lubelszczyznę jako region wielu kultur. Co roku zaprasza na objazdowe festiwale filmowe o prawach człowieka. Przeszkoliła prawie 500 policjantów i policjantek, urzędników i urzędniczek w Lublinie, żeby lepiej chroniły prawa człowieka. Prowadzi punkt, do którego zgłaszają się osoby doświadczające dyskryminacji. Zajmuje się nie tylko indywidualnymi sprawami, ale dąży do systemowych rozwiązań zgłaszanych problemów.
www.hf.org.pl
www.hf.org.pl/antydyskryminacja